Cung cấp dịch vụ đầu số

Cung cấp dịch vụ đầu số 6x60 (6060,6160,6260,6760)

Cung cấp dịch vụ bảo hành điện tử và các dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty Sam Sung qua đầu số 6060 với các mã lệnh sau: SN(Đăng ký bảo hành điện tử, điện lạnh Samsung), DK (Đăng ký bảo hành điện thoại Sam Sung), IMEI(Đăng ký, kiểm tra thời hạn bảo hành của điện thoại, hàng điện tử, điện lạnh của SamSUng), 

Giá cước: 1.000 đồng/ 1 tin nhắn với đầu số 6060

              1.500 đồng/ 1 tin nhắn với đầu số 6160

              2.000 đồng/1 tin nhắn với đầu số 6260

              15.000 đồng/1 tin nhắn với đầu số 6760