Nhân viên chuyển giao công nghệ.

 Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thuê ngoài nhân viên chuyển giao công nghệ

   - Tối ưu được nhân sự vận hành hệ thống nhằm giảm thiểu được chi phí duy trì nhân sự CNTT chỉ để vận hành

  - Hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp khách hàng sử dụng các sản phẩm phần mềm, công nghệ thông tin

  - Tư vấn dịch vụ: Tư vấn các yêu cầu của khách hàng về sản phẩm

  - Nhân viên sẽ tập trung tại tham gia phỏng vấn và đào tạo, sau đó sẽ được phân bổ đi công tác tại các khu vực theo sự sắp xếp của công ty