Hậu cần cho viễn thông & CNTT

 

Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

 


Chúng tôi là chuyên gia cung cấp tên miền cho mọi đối tượng khách hàng. Nếu thương hiệu bảo vệ công việc kinh doanh trong xã hội thực của bạn, thì tên miền sẽ bảo vệ thương hiệu trong xã hội ảo trên mạng internet. Lựa chọn cộng tác đăng ký tên miền có thương hiệu với chúng tôi thực chất là bạn đang bảo vệ công việc kinh doanh cho chính doanh nghiệp mình.