Marketing & bán hàng qua điện thoại

 

 

1. Telesales (tìm kiếm khách hàng và bán hàng)


Là dịch vụ sử dụng định kỳ để gọi điện đến từng đối tượng mục tiêu chào bán các sản phẩm, dịch vụ theo một kịch bản định trước. Telesales còn được sử dụng trong các chiến dịch đưa sản phẩm mới vào thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối.

 

 

 

 

2. Dịch vụ telemarketing (tiếp thị qua điện thoại):


Là quá trình giới thiệu, tiếp thị sản phẩm/dịch vụ qua điện thoại có thể được thực hiện bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản kỹ năng, nghiệp vụ về tiếp thị, bán hàng qua điện thoại.


Tiếp thị qua điện thoại là phương tiện tiếp thị duy nhất cho phép điều chỉnh giữa dòng chiến lược của bạn và thực hiện bất kỳ thay đổi bất cứ lúc nào cần thiết để tăng kết quả. Với tiếp thị qua điện thoại, bạn có thể thay đổi cả hai đều cung cấp của bạn và khán giả chỉ với một cuộc gọi điện thoại.