Văn hóa Kim Cương


Chương trình “Hoa – Tình yêu và cuộc sống” bắt đầu triển khai từ tháng 12 năm 2009. Hơn 6 năm qua, đây vẫn là một trong những chương trình được yêu thích nhất trong các hoạt động văn hóa của Kim Cương

Triết lý kinh doanh

1. Thay đổi trên những thứ không thay đổi 2. Chuyển động không ngừng, Đam mê và Sáng tạo 3. Đạo đức là nền tảng của sự phát triển 4. Cam kết mang đến sự hài lòng cho khách hàng 5. Vạn con người, một chí hướng