Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh

 

 

TRIẾT LÝ KINH DOANH

 

1. Khởi tạo, nuôi dưỡng, duy trì sự hài lòng của khách hàng

 

2. Dám làm, dám thay đổi, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, lấy chữ tín và hiệu quả công việc làm năng lực cạnh tranh lành mạnh

 

3. Gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội thể hiện trong những hành động: tiết kiệm, bảo vệ môi trường và hoạt động nhân đạo.

 

 

SỨ MỆNH

 

Thận trọng, vững chắc trong từng bước đi, lấy chữ “TÍN” và “CHẤT LƯỢNG” đặt lên hàng đầu.

 

 

TẦM NHÌN

 

Trở thành Tập đoàn hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực Contact Center