THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Thông tin ứng viên

Tờ khai ứng viên Tải về
Lưu ý: Khi các đi phỏng vấn thì nhớ đem theo tờ khai ứng viên
Họ tên(*)  
Vị trí ứng tuyển(*)  
Giới tính(*)
Ngày sinh(*)  
Số CMND(*)  
Ngày cấp(*)  
Nơi cấp(*)  
Tình trạng hôn nhân(*)
Hộ khẩu thường trú(*)  
Địa chỉ tạm trú(*)  
Nguyên quán(*)  
Số điện thoại(*)  
Email(*)    
Ảnh đại diện (230x170px)(*)

Trình độ chuyên môn

Tốt nghiệp trường(*)  
Chuyên ngành(*)  
Hệ đào tạo(*)
Loại hình(*)
Xếp loại(*)
Năm tốt nghiệp(*)  
Đang học
Văn bằng 1
Văn bằng 2
Văn bằng 3

Kinh nghiệm làm việc

Công ty 1
Từ ngày
Đến ngày
Chức vụ
Lý do
Công ty 2
Từ ngày
Đến ngày
Chức vụ
Lý do

Bạn biết được đến công ty qua nguồn nào

Báo mua & bán
Bạn bè
Trường học
Website
Trung tâm việc làm
Tờ rơi
Qua nguồn khác

CV và đơn xin việc đính kèm

Đơn xin việc (*)
CV (*)
Mã bảo vệ :